Susuz Tarım KURUMSAL MİSYONUMUZ

MİSYONUMUZ

Doğal kaynakların tükenmemesi için, doğadaki en temel kural olan madde akışı döngüsünün, dengeli bir şekilde işletilmesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak gerek sanayi atıklarının, gerekse tarımsal ve evsel atıkların yeniden değerlendirilmesi için kullanılacak yöntemlerden birisi, organik atıklardan bakteriyel dönüşüm ile verimli higroskopik toprak üretilmesidir.  Proje yapımında her türlü organik atık, bitkisel (sebze, meyve, yemek, ekmek vb. atıklar) ve hayvansal atıklar, endüstriyel gıda atıkları ve evsel atıksu arıtma çamurları, tek tek veya karışım olarak değerlendirilecektir. Organik atıkların geri dönüştürülmesiyle, hem çevre kirliliğini önlemek açısından doğaya katkıda bulunmuş, hem de toprağa bitkiler için son derece gerekli olan besin elementlerini geri vermiş olacağız.